Följ med från början! Nytt år, ny bibelläsningsplan. Häng med 5 minuter om dagen, 5 dagar i veckan. Det klarar Du och det är Du värd! 2016 följer vi Matteus evangelium och rör oss i Gamla Testamentets poetiska böcker och några av Nya Testamentets brev.

Matteus evangelium (Matt): Matteus var en av Jesu lärjungar, han arbetade vid tullen i Kafarnaum, men lämnade allt för att följa Jesus som gav honom namnet Levi. Matteus/Levi vill, som jude, tydligt visa hur Jesus uppfyller profetiorna i GT, hur Guds löften fullbordas i Jesus. GT citeras inte mindre än 63 ggr! ”Då fullbordades det som var sagt” står 19 ggr.

Psaltaren (Ps) är bibelns bön- och sångbok, där alla (jag menar ALLA) känslor finns med. Det är sånger som sjungits och böner som betts i 3000 år av människor i alla slags situationer.

Galaterbrevet (Gal): I församlingen i Galatien rådde stor förvirring om hur man skulle tro och leva. Paulus förklarar därför grundligt vad Jesus död och uppståndelse innebär. Gal kallas ”det kristna frihetsbrevet”. Man kanske kan sammanfattas Gal så här: ”ni är Guds älskade förlåtna barn. Uppför er som sådana. ”

Aposteln Johannes skrev som gammal man 3 brev, 1-3 Joh, som alla doftar starkt av kärlek. Guds kärlek som vi utan att förtjäna den får och ska dela med oss av. ”Vi älskar därför att Jesus har älskat oss först.”

Filemon är en vän till Paulus. Detta är det enda ”privatbrevet” i NT. Filemons slav Onesimus har rymt, Paulus ber honom ta emot slaven som en broder. Brevet är en hjärtlig rekommendation av slaven, en vädjan att behandla alla lika.