Välkommen!

Missionskyrkan Tibro är en del av Equmeniakyrkan. Vi är en kyrka för hela livet där vi vill presentera Jesus. Vi tror att mötet med Jesus kan förändra mig, dig och världen. I vår kyrka möts människor från olika kulturer, troende och sökare, osäkra och tvärsäkra! Vårt barn- och ungdomsarbete, equmenia, är en ovärderlig del av vår kyrka. Församlingens mål är att föra till tro, växa i tro, dela vår tro. Den väg församlingen vill gå kallar vi 5B:n: be, bry dig, berätta, bjud med, bli kvar.